www.trombonist.no

ARILD HILLESTADUTDANNING

Norges Musikkhøgskole 1997 - 2001: Utøvende kandidatstudium (bachelor) med professor Ingemar Roos som lærer.

Norges Musikkhøgskole 2004 - 2007: Mastergradstudiet i utøvende soloinstrument med Aline Nistad som lærer.


JOBB

Arild Hillestad har hatt engasjementer i Kringkastingsorkesteret, Oslo Filharmoniske Orkester, Trondheim Symfoniorkester, Det Norske Blåseensemble og Ensemble Denada.

Han har hatt lengre engasjementer ved Kongelig Norske Marines Musikkorps, Luftforsvarets Musikkorps og Forsvarets Stabsmusikkorps.

Arild har spilt ved Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, Riksteatret og Folketeateret.

For tiden spiller han basstrombone på Folketeaterets oppsetning av Les Misérables.